نمایی از میدان ورودی شهر گلمورتی مرکز شهرستان دلگان

نمایی از میدان ورودی شهر گلمورتی مرکز شهرستان دلگان

بازدید امام جمعه محترم دلگان و مسئولین شهرستان

بازدید امام جمعه محترم دلگان و مسئولین شهرستان

کلاس آموزش مفاهیم سوره مبارکه واقعه برای گروه های دانش آموزی

کلاس آموزش مفاهیم سوره مبارکه واقعه برای گروه های دانش آموزی

غرفه عرضه محصولات فرهنگی در جنب نمایشگاه

غرفه عرضه محصولات فرهنگی در جنب نمایشگاه

حضور طلاب علوم دینی در نمایشگاه و برگزاری کلاس

حضور طلاب علوم دینی در نمایشگاه و برگزاری کلاس

بازدید فرماندار محترم شهرستان دلگان و برخی مسئولین شهرستان

بازدید فرماندار محترم شهرستان دلگان و برخی مسئولین شهرستان