قابل توجه دانشجویان محترم تربیت معلم

اطلاعیه بسیار مهم مربوط امتحانات پایان ترم و برنامه امتحانات ترم چهارم را مطالعه فرمایید.