موسسه فرهنگی قرآن و عترت وحدت اندیش جام به همراه مرکز عالی تربیت مدرس و استاد قرآن کریم در سال ۱۳۸۴ تاسیس شد و توانست در مدت زمان کوتاهی با رویکرد قرآنی چهره شهرستان را قرآنی نموده و تعداد کثیری معلم قرآن تربیت نماید. اقداماتی را انجام داد که قبل از این در این شهرستان وجود نداشت.

غبار روبی مزار شهداء

غبار روبی مزار شهداء

IMG_3216

غبار روبی مزار شهداء

غبار روبی مزار شهداء

تزئینات دهه فجر

تزئینات دهه فجر


IMG_3182

Copy of Markaz

برگزاری مراسم انس با قرآن

برگزاری مراسم انس با قرآن

IMG_0318

انس با قرآن با حضور قاریان نوجوان

انس با قرآن با حضور قاریان نوجوان

آزمون ها

آزمون ها

مراسم 161 فارغ التحصیل

مراسم ۱۶۱ فارغ التحصیل

دومین مراسم فارغ التحصیلی

دومین مراسم فارغ التحصیلی

ساختمان موسسه

ساختمان موسسه

اجرای تواشیح

اجرای تواشیح

arm1

114 کلاس نهضت قرآن آموزی

114 کلاس نهضت قرآن آموزی

شرکت در راهپیمایی ها

شرکت در راهپیمایی ها

موسسه فرهنگی قرآن و عترت وحدت اندیش جام

موسسه فرهنگی قرآن و عترت وحدت اندیش جام

 

اردوی زیارتی تفریحی

اردوی زیارتی تفریحی

جشنواره ها

جشنواره ها

آموش مفاهیم سوره مبارکه واقعه در یکی از جلسات خواهران در امام زاده اسیری

آموش مفاهیم سوره مبارکه واقعه در یکی از جلسات خواهران در امام زاده اسیری

فعالیت های قرآنی برای کودکان و نوجوانان

فعالیت های قرآنی برای کودکان و نوجوانان

کلاس های مختلف قرآنی

کلاس های مختلف قرآنی

برگزاری مراسم سخنرانی و کلاس های آموزشی مختلف

برگزاری مراسم سخنرانی و کلاس های آموزشی مختلف

برگزاری کلاس های قرآنی در مساجد

برگزاری کلاس های قرآنی در مساجد

برگزاری مراسمات مختلف مذهبی

برگزاری مراسمات مختلف مذهبی

بسیج دانشجویی فعال

بسیج دانشجویی فعال