این کلیپ بسیار زیبا از سوره مبارکه واقعه را مشاهده و با مفاهیم بلند این سوره مبارکه آشنا شوید
این کلیپ توسط سایت ساخته شده است

>

کلیپ ۲ از شبکه قرآن

کلیپ ۳
مطهّرون” قطعه ای از تلاوت سوره مبارکه واقعه (آیات ۷۷ و ۷۸ و ۷۹) با صدای استاد مجید جعفری تبار