نمایی از یکی از میادین شهر جغتای

نمایی از یکی از میادین شهر جغتای

امام جمعه محترم و فرماندار محترم جغتای در مراسم افتتاحیه نمایشگاه

امام جمعه محترم و فرماندار محترم جغتای در مراسم افتتاحیه نمایشگاه

حضور نمازگزاران در نمایشگاه و کلاس آموزش مفاهیم

حضور نمازگزاران در نمایشگاه و کلاس آموزش مفاهیم

حضور قرآن دوستان نقاط دور شهرستان جغتای در نمایشگاه

حضور قرآن دوستان نقاط دور شهرستان جغتای در نمایشگاه

امام جمعه محترم جغتای در بازدید از نمایشگاه همراه جمعی از نمازگزاران مسجد جامع جغتای

امام جمعه محترم جغتای در بازدید از نمایشگاه همراه جمعی از نمازگزاران مسجد جامع جغتای