شما که زحمت کشیده و وارد این سایت قرآنی شده اید از هر قسمت از آن می توانید بهره مند شوید .

اگر سری به خاطرات در نوار ابزار بالای اسلایدر بزنید دست خالی بر نمی گردید.

در آنجا شما بیش از ۳۵ خاطره جالب و آموزنده را در مورد اتفاقات نمایشگاه  می خوانید و قطعا دیدگاه جدیدی نسبت به سوره مبارکه واقعه خواهید داشت.

التماس دعا