این کتاب ، اولین کتاب کودک می باشد که در ارتباط با انقلاب اسلامی نوشته شده است .و در تیراژهای ۱۲۰۰۰ و ۳۰۰۰۰ , ۲۴۰۰ – ۲۴۰۰ – ۳۰۰۰ – ۱۰۰۰چاپ گردیده و در چاپ جدید طراحی تصاویر تغییر نموده است

برای سفارش در تیراژ بالا و هدیه به دانش آموزان و آینده سازان انقلاب اسلامی با ما تماس بگیرید.
7777