افتتاحیه با حضور آیت الله جعفری امام جمعه محترم کرمان و استاندار محترم کرمان

افتتاحیه با حضور آیت الله جعفری امام جمعه محترم کرمان و استاندار محترم کرمان

حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه

حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه

حضور معاون محترم (اسبق)قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حضور معاون محترم (اسبق)قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گروه های مختلف مردم در بازدید از نمایشگاه

گروه های مختلف مردم در بازدید از نمایشگاه

بازدید خانواده ها و فرزندان از نمایشگاه

بازدید خانواده ها و فرزندان از نمایشگاه

بازدید گروه های مختلف دانش آموزان دختر و پسر از نمایشگاه

بازدید گروه های مختلف دانش آموزان دختر و پسر از نمایشگاه