نمایی از یکی از میادین شهر کاشمر

نمایی از یکی از میادین شهر کاشمر

افتتاحیه با حضور امام جمعه محترم و فرماندار محترم کاشمر

افتتاحیه با حضور امام جمعه محترم و فرماندار محترم کاشمر

بازدید نماینده محترم شهرستان کاشمر از نمایشگاه به همراه رئیس محترم ارشاد اسلامی

بازدید نماینده محترم شهرستان کاشمر از نمایشگاه به همراه رئیس محترم ارشاد اسلامی

حضور خواهران جلسات قرآن در نمایشگاه

حضور خواهران جلسات قرآن در نمایشگاه

عرضه محصولات فرهنگی همراه نمایشگاه

عرضه محصولات فرهنگی همراه نمایشگاه

حضور چندین گروه از دانش آموزان بسیجی و ارائه توضیحات

حضور چندین گروه از دانش آموزان بسیجی و ارائه توضیحات