نمایی از صحن امام زاده محمد صالح (ع) انار

نمایی از صحن امام زاده محمد صالح (ع) انار

افتتاحیه با حضور امام جمعه محترم و فرماندار محترم انار

افتتاحیه با حضور امام جمعه محترم و فرماندار محترم انار

شرح و توضیح آیات برای امام جمعه - فرماندار و مسئولین شهرستان انار

شرح و توضیح آیات برای امام جمعه – فرماندار و مسئولین شهرستان انار

حضور خواهران نمازگزار در کلاس آموزش مفاهیم نمایشگاه

حضور خواهران نمازگزار در کلاس آموزش مفاهیم نمایشگاه

حضور طلاب علوم دینی و دانش آموزان در نمایشگاه

حضور طلاب علوم دینی و دانش آموزان در نمایشگاه

حضور قرآن آموز خواهر در نمایشگاه

حضور قرآن آموز خواهر در نمایشگاه

کلاس های آموزش مفاهیم ویژه نونهالان

کلاس های آموزش مفاهیم ویژه نونهالان