نمایی از مرقد مطهر امامزاده علی مثنی (ع) معرف به اسیری بم

نمایی از مرقد مطهر امامزاده علی مثنی (ع) معرف به اسیری بم

حضور نمازگزاران در نمایشگاه

حضور نمازگزاران در نمایشگاه

جلسه آموزشی برای عزاداران امام موسی کاظم علیه السلام

جلسه آموزشی برای عزاداران امام موسی کاظم علیه السلام

بازدید جمعی بسیجیان حلقه صالحین از نمایشگاه

بازدید جمعی بسیجیان حلقه صالحین از نمایشگاه

جلسه آموزش مفاهیم سوره مبارکه واقعه در جمع یکی از جلسات در امام زاده زید بم

جلسه آموزش مفاهیم سوره مبارکه واقعه در جمع یکی از جلسات در امام زاده زید بم

آموش مفاهیم سوره مبارکه واقعه در یکی از جلسات خواهران در امام زاده اسیری

آموش مفاهیم سوره مبارکه واقعه در یکی از جلسات خواهران در امام زاده اسیری بم