نمایی از نمایشگاه در مسجد جامع فهرج

نمایی از نمایشگاه در مسجد جامع فهرج

افتتاحیه با حضور امام جمعه محترم و فرماندار محترم فهرج

افتتاحیه با حضور امام جمعه محترم و فرماندار محترم فهرج

شرح و توضیح آیات برای امام جمعه - فرماندار و مسئولین شهرستان فهرج

شرح و توضیح آیات برای امام جمعه – فرماندار و مسئولین شهرستان فهرج

حضور خانواده ها و فرزندان در نمایشگاه

حضور خانواده ها و فرزندان در نمایشگاه

حضور جمعی از دانش آموزان از یکی از روستاهای فهرج

حضور جمعی از دانش آموزان از یکی از روستاهای فهرج

جمعی از خواهران قرآنی فهرج

جمعی از خواهران قرآنی فهرج