افتتاحیه با حضور امام جمعه محترم کنارک و فرمانده محترم پایگاه نیروی هوایی کنارک

افتتاحیه با حضور امام جمعه محترم کنارک و فرمانده محترم پایگاه نیروی هوایی کنارک

کلاس آموزش مفاهیم سوره مبارکه واقعه برای گروه های دانش آموزی

کلاس آموزش مفاهیم سوره مبارکه واقعه برای گروه های دانش آموزی

سخنرانی برای دانش آموزان یک دبیرستان پیرامون حجاب در آموزه های دینی

سخنرانی برای دانش آموزان یک دبیرستان پیرامون حجاب در آموزه های دینی

حضور پر تعداد دانش آموزان دختر

حضور پر تعداد دانش آموزان دختر

بازدید دانش آموزان پسر و عامه مردم کنارک

بازدید دانش آموزان پسر و عامه مردم کنارک

حضور تشیع و تسنن در نمایشگاه

حضور تشیع و تسنن در نمایشگاه