نمایی از ورودی پایگاه نیروی دریایی

نمایی از ورودی پایگاه نیروی دریایی

آموزش مفاهیم سوره مبارکه واقعه برای نونهالان

آموزش مفاهیم سوره مبارکه واقعه برای نونهالان

حضور دانش آموزان در نمایشگاه

حضور دانش آموزان در نمایشگاه

افتتاحیه با حضور امام جمعه محترم وفرمانده نیرو دریایی کنارک

افتتاحیه با حضور امام جمعه محترم وفرمانده نیرو دریایی کنارک

کلاس آموزش مفاهیم سوره مبارکه واقعه برای سربازان مستقر در پایگاه

کلاس آموزش مفاهیم سوره مبارکه واقعه برای سربازان مستقر در پایگاه