بسمه تعالی
چگونه می توان سوره مبارکه واقعه را در کمتر از ۲ ساعت حفظ نمود !؟
با استفاده از بسته فرهنگی که دراینجامعرفی شده است می توانید اقدام کنید.

یک بسته فرهنگی است شامل یک آلبوم از نقاشی های نمایشگاه ترجمه تصویری سوره مبارکه واقعه که به وسیله آن می توان در کمتر از 2 ساعت سوره مبارکه واقعه را حفظ نمود همچنین یک حلقه dvd که شامل شرح و توضیح آیات و تابلوها بصورت تصویری و 12 جلسه تفسیر سوره مبارکه واقعه از استاد محمد علی انصاری می باشد.

یک بسته فرهنگی است شامل یک آلبوم از نقاشی های نمایشگاه ترجمه تصویری سوره مبارکه واقعه که به وسیله آن می توان در کمتر از ۲ ساعت سوره مبارکه واقعه را حفظ نمود همچنین یک حلقه dvd که شامل شرح و توضیح آیات و تابلوها بصورت تصویری و ۱۲ جلسه تفسیر سوره مبارکه واقعه از استاد محمد علی انصاری می باشد.

الف – حفظ سوره مبارکه واقعه در کمتر از ۲ ساعت
۱ – فایل تصویری در dvd را با دقت کامل تماشا کنید و تصویر تابلوها را بخاطر بسپارید (۵۰ دقیقه)
۲ – آلبوم را باز نموده وآیات را با توجه به تصویر قرائت فرمایید (۲ مرحله ۲۰ دقیقه )
۳ – از ابتدای آلبوم روی آیات را بپوشانید و با توجه به تصویر آیه مربوطه را بخوانید. (۲ مرحله ۳۰ دقیقه )
۴ – اکنون فقط تصویر ها را در ذهن خود مجسم کرده و آیه مربوطه را بخوانید ( ۲۰ دقیقه )
ب – یاد گیری مفاهیم آیات
۱ – فایل تصویری dvd بسیاری از مفاهیم مورد نیاز را منتقل می نماید لازم است با دقت و توجه آن را ببینید.
۲ – با مراجعه به تفسیر نمونه جلد ۲۳ صفحه ۲۰۳ تفسیر کامل سوره را مطالعه و یا در همین سایت از تفسیر متنی و صوتی سوره مبارکه واقعه استفاده نمائید.
هربسته فرهنگی سوره مبارکه واقعه بدون هزینه پست ۴۰۰۰ تومان می باشد و فقط به تعداد بیش از ۱۰۰ عدد برای موسسات قرآنی ارسال می گردد.متاسفانه توان ارسال تکی را نداریم .تقاضای خود را برای خرید در قسمت نظرات محصولات فرهنگی ارسال فرمایید.

بسمه تعالی
راهنمای استفاده از بسته فرهنگی سوره مبارکه واقعه

الف – حفظ سوره مبارکه واقعه در کمتر از ۲ ساعت
۱ – فایل تصویری در dvd را با دقت کامل تماشا کنید و تصویر تابلوها را بخاطر بسپارید (۵۰ دقیقه)
۲ – آلبوم را باز نموده وآیات را با توجه به تصویر قرائت فرمایید (۲ مرحله ۲۰ دقیقه )
۳ – از ابتدای آلبوم روی آیات را بپوشانید و با توجه به تصویر آیه مربوطه را بخوانید. (۲ مرحله ۳۰ دقیقه )
۴ – اکنون فقط تصویر ها را در ذهن خود مجسم کرده و آیه مربوطه را بخوانید ( ۲۰ دقیقه )
ب – یاد گیری مفاهیم آیات
۱ – فایل تصویری dvd بسیاری از مفاهیم مورد نیاز را منتقل می نماید لازم است با دقت و توجه آن را ببینید.
۲ – با مراجعه به تفسیر نمونه جلد ۲۳ صفحه ۲۰۳ تفسیر کامل سوره را مطالعه و یا به سایت n114.ir رفته واز تفسیر سوره مبارکه واقعه در سه قسمت استفاده نمائید.